Valimisvabaduse rikkumine (häälte ostmine)

Häälte ostmine tuleb kõne alla eelkõige valimiste ajal, mil kandidaadid lubavad vastuteenet, kingitust vm näiteks konkreetse kandidaadi poolt hääletanutele. Sisuliselt on hääle ostmise puhul valimiste ajal tegemist altkäemaksu vormiga. Karistusseadustikus on sellise süüteo kirjeldus toodud §-s 162 (valimisvabaduse rikkumine). Selle sisuks on valija mõjutamine vara või muu soodustusega hääletama teatud kandidaadi kasuks. Häälte ostmist ei maksa segi ajada asjade (õhupallid, tikutopsid jne) jagamisega valimiskampaania ajal, millega valijat otseselt ei kohustata hääletama kandidaadi poolt.

Kohaliku valimisliidu kandidaat pakub valijale suitsukala, kui ta hääletab tema poolt.