Kohtumiste andmed

Lobistidega suhtlemise hea tavaga ei looda lobistide registrit, vaid pannakse ametiisikutele kohustus avalikustada kohtumised lobistidega. Lobistide register on lobistidega suhtlemise avalikustamise teine pool, kus lobistid registreerivad/määratlevad end avalikult lobistidena ning saavad sellega näiteks juurdepääsu ametiisikutega kohtumiseks (nt parlamendi liikmetega). Sellist registrit Eestis ei ole. Käesolev hea tava on mõeldud kõrgetele ametiisikutele.