Seotud isik

Seotud isik on näiteks

  • abikaasa, registreeritud elukaaslane, laps, lapselaps, vanem, vanavanem, õde, vend
  • ämm ja äi ning abikaasa ja registreeritud elukaaslase laps
  • inimene, kellel on ametiisikuga ühine majapidamine või keda ta mõjutab, sh elukaaslane. See tähendab, et seotud isik võib olla ka eksabikaasa. Sama korterit üürivad inimesed aga ei pruugi olla seotud isikud, sest neil puudub ühine majapidamine – neid võib ühendada üksnes sama elamispind.

Seotud isik võib olla ka ettevõte, kui vähemalt kümnendik sellest kuulub ametiisikule, või ka vabaühendus või muu juriidiline isik, mille juht- või järelevalveorganis ametiisik on.

Vaata täpsemalt, kes on seotud isik (joonisel on abikaasa võrdustatud registreeritud elukaaslasega): Seotud isiku joonis.