Mõjuvõimuga kauplemine

Mõjuvõimuga kauplemise puhul on oma olemuselt tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada. See, keda mõjutatakse, ei pruugi tema selja taga tehtud sobingust midagi teada.

Vaata ka karistusseadustiku § 298-1.

Ettevõte annab ministri nõunikule sularaha, et see veenaks ministrit otsustama konkreetse ettevõtlussektori toetuste suurendamise kasuks.