Keelatud annetused erakonnale

Erakonnad toestavad riigivõimu ning nende rahastamine peab olema läbipaistev, vastasel juhul võib tekkida küsimus, mis on annetuse otstarve. Näiteks võib varjatud annetuse eesmärk olla vastutasuks annetajale kasulike poliitiliste otsuste saamine (nt seaduste muutmine toetajate äritegevuse hõlbustamiseks). Erakondade korruptiivse rahastamise näiteks on möödahiilimine nõudest tuvastada konkreetne isik annetaja taga, aga ka rahastamisskeemid, kus kasutatakse erakonnaga mingil moel seotud mittetulundusühinguid jms.

Läbipaistvuse tagamiseks on Eestis kehtestatud mitmeid reegleid, näiteks ei tohi erakonnad saada anonüümseid annetusi, juriidiliste isikute annetusi, variisikute annetusi jms. Vastavalt karistusseadustiku § 402-1-le karistatakse keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmise eest suures ulatuses (üle 40 000€) kriminaalkorras rahalise karistusega, muul juhul on vastavalt erakonnaseadusele tegemist väärteoga kuni 300 trahviühikut (1200€).

Erakonnal on salajased pangakontod, sealhulgas ka välisriikides, ning sinna laekub raha, mida majandustegevuse aruannetes ei kajastata.

Erakond saab toetuse mehelt, kel puudub igasugune huvi parteipoliitika vastu, ning kes omakorda on selle raha saanud oma endiselt abikaasalt palvega teha ülekanne erakonnale. Erakond kajastab annetuse tegijana meest, kuigi on kursis, et tegelik annetaja on mehe eksabikaasa.