Korruptsiooni ennetuse kontaktid ministeeriumides

Korruptsioonivastase poliitika edukamaks juhtimiseks on igas ministeeriumis korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik, kes on strateegia tegevuste elluviimise tagaja oma valdkonnas (mitte üksnes asutuses). Kontakt tagab, et kokkulepitud tegevused strateegias saaksid täidetud. Samuti on kontakt koordineeriva võrgustiku liige (võrgustiku liikmed jagavad omavahel parimaid praktikaid, arutavad läbi juhtumeid, räägivad läbi strateegia tegevuste seisu, täiendavad strateegiat vajadusel. Kontakt on kursis oma valdkonna korruptsiooniriskidega. Kontakt on ka valdkonna võrgustiku (nt tervishoid) liige ja vajadusel initsiaator. Lisaks on kontakti ülesandeks korruptsioonivastase seaduse §-st 3 lõikest 3 tulenevate kohustuste (korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tagamine ja kohustustest kinnipidamise kontroll) täitja või kui need ülesanded on pandud teistele, siis vastava infoga kursis olija.


Korruptsiooniennetuse kontaktid ministeeriumides

Eve Sild
Osakonnajuhataja
Hille Voolaid
Nõunik
Karin Karpa
Auditijuht
Maarja Kilter
Juhataja
Ingrid Saar
Juhataja
Helen Heiter
Siseaudiitor
Meeli Õismaa
Juhataja
Gert Schultz
Osakonnajuhataja
Laura Liivaste
Nõunik
Kaie Küngas
Nõunik (omavalitsuspoliitika)
Krista Zibo
Tugitegevuste juht
Tarmo Olgo
Osakonnajuhataja
Mati Ombler
Nõunik
Ene Kröönström
Siseauditijuht
Merilin Mägi
Jurist