Ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude õppematerjal

Õppevara eesmärk on ärierialade üliõpilaste teadmiste tõstmine ärikorruptsiooni ja majanduskuritegude kohta. Eelkõige on materjalid suunatud ärierialade õppejõududele, kes leiavad siit ideid, kuidas üliõpilastele ärikorruptsioonist ja majanduskuritegudest loengus rääkida. Kuid siinset õppevara saavad kasutada kõik, kellel on huvi täiendada teadmisi ärikorruptsiooni ning majanduskuritegude ennetamise teemadel.

Õppematerjal koosneb:

  • lühikestest teoreetilistest ülevaadetest,
  • kaasustest, mida on võimalik kasutada loenguaruteludes või iseseisvaks mõtisklemiseks,
  • kontrollküsimustest, mis aitavad värskelt saadud teadmisi kinnitada.

Õppematerjali saab kasutada kahel viisil, kui ei ole oluline testide tegemine ning läbimise kohta ülevaate saamine, siis saab õppimist alustada siin.

Kui siiski on soov saada ülevaade materjali läbimise ja tulemuste kohta, siis on kursus ka Moodle’i keskkonnas saadaval. Moodle’i kursusel on võimalik rühmaregistreerimine. See tähendab et igale õppeasutusele on võimalik luua eraldi konto ja autentne parool, mis annab võimaluse pidada arvet kursusel osalejate ja nende tulemuste kohta. Oma õppeasutusele sellise konto saamiseks palun kirjutage oma soovist e-aadressile @email. Kursust on võimalik läbida ka oma õppeasutusele eraldi kontot loomata – sellisel juhul tuleb Moodle’i keskkonnas kasutada õpilase parooli mAJan9us.

Soovi korral saavad õppeasutused koolituse importida oma koolituskeskkondadesse ning vajadusel seda kohandada, selleks tuleks ühendust võtta @email või @email.

Õppematerjalis on kasutatud Merle Ojasoo, Aive Pevkuri ja Sirje Ustavi koostatud analüüsi "Ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude käsitlemine ettevõtluserialade õppekavades" raames kogutud õppematerjalil.