Huvide konflikti vältimine volikogus

Juhise eesmärk on aidata omavalitsuste volikogul lahendada huvide konflikti olukordi. Juhendist leiab ülevaate 13 võimaliku huvide konflikti olukorrast, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Iga olukorra kirjelduse juurde on lisatud selgitus, kuidas huvide konflikti korral võiks käituda. Juhendi koostamisel on lähtutud soovist suurendada kohalike omavalitsuste volikogude ning valla- ja linnavalitsuste teadlikkust huvide konflikti olukordadest.

Erinevalt korruptsioonivastase seaduse formaalsetest lahendustest on toodud lahendused soovituslikud, mitte siduvad käitumisreeglid. Juhendi koostamisel arvestati nii õigusaktides seatud piirangute kui ka avalikule teenistusele omaste väärtustega laiemalt.

Juhend valmis justiitsministeeriumi, Tartu linnavalitsuse, politsei- ja piirivalveameti, rahandusministeeriumi ning riigikontrolli koostöös.

Juhendiga saab tutvuda siin.