Mõju korruptiivne kasutamine

Mõju korruptiivne kasutamine ...Erinevalt mõjuvõimuga kauplemisest puudub mõju korruptiivses kasutamises vastutasu element – mõju korruptiivne kasutaja ei müü tingimata oma mõju, vaid võib seda kasutada vahetult enda kasuks.

Korruptsioonivastane seadus kohustab ametiisikut kasutama ametiseisundit, avalikku vahendit, mõju ja siseteavet heaperemehelikult. Korruptsioon tekib siis, kui neid kohustusi eiratakse ametikohustusi rikkudes ning luuakse avaliku huvide seisukohast ebavõrdne või põhjendamatu eelis.

Kohustuste eiramiseks saab pidada juhtumeid, kus ametiisik (a) rikub oma ametikohustusi, näiteks ametijuhendit või seadust, ning (b) loob oma tegevusega kellelegi põhjendamatu eelise, näiteks saab keegi kasutada teenust, mis on teistele inimestele kättesaamatu.

Nende kohustuste rikkumine on väärteona karistatav 300 trahviühiku ehk 1200 euroga. Väärteoks muutuvad need teod siis, kui tegevus on omakasuline ehk ametiisik tegutseb iseenda või kolmanda isiku huvides.