Korruptsiooniteemaline õppematerjal koolidele

Digitaalne õppematerjal korruptsiooni kohta on koostatud riiklikku õppekava silmas pidades ning on sobivaks lisamaterjaliks nii põhikooli kui ka gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides. Välja pakutud videomaterjal aitab õpetajal tunnis õpetatavat teema siduda Eestis reaalselt aset leidnud juhtumitega. Seeläbi on korruptsioonialased õppematerjalid kasulikud nii riiklikus õppekavas ettenähtud oskuste ning teadmiste õpetamiseks kui ka korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks noorte seas. Kõnealuste juhtumite koos õpetajaga arutamine aitab õpilastel paremini mõista ühiskonnaõpetuse mõisteid ning samas edendada noorte teadlikkust korruptsioonist. Lisatud on õpijuhis, taustamaterjal ja õppematerjal (videod koos aruteluküsimustega). Ava õppematerjal siit.

Lisaks slaidid õppetöös kasutamiseks siin.

Ning kolm Politsei- ja Piirivalveameti poolt loodud õppevideot: