Kõrvaltegevuse piirang

Ametiisikul on õigus tegeleda väljaspool ametikohustusi mis tahes muu tegevusega (nt töölepingu alusel, ettevõtjana, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena töötamine), kui see ei ole mõne seadusega keelatud ja järgitakse toimingupiiranguid. Samas ametnike puhul võib kõrvategevust piirata, kui see võtab liiga palju ametniku ajast ja seetõttu kannatab ametikohustuste täitmine. Näiteks ei peaks ametnik tegelema kõrvaltegevusega, mis asetab ta pidevasse huvide konflikti või takistab muul viisil ametikohustuste nõuetekohast täitmist, nt ei peaks ta teostama järelevalvet äriühingu üle, mille juhatuse liikmeks ta otsustab kandideerida ega osutama kõrvaltegevusena teenust, mis konkureerib ta ametikohustusejärgse tegevusega.

Justiitsministeeriumi ja korruptsiooni ennetuse võrgustiku koostöös on valminud juhend avaliku sektori teenistujatele ja tööandjatele kõrvaltegevusest teavitamiseks ning selle kontrollimiseks. Vaata kõrvaltegevusest teavitamise juhendit. Lisaks võib anda kasulikku informatsiooni ametnikueetika nõukogu poolt heaks kiidetud juhis ametnike koolitustegevuse kohta.

Video fail