Rahvusvahelistele ettevõtetele suunatud OECD juhis

OECD on ettevõtetele suunanud oma juhise "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tuge ja soovitusi hoolsuskohustuse rakendamisel. Soovituste rakendamine aitab ettevõtetel toime tulla võimalike negatiivsete mõjudega, mis võivad tekkida näiteks altkäemaksu maksmisest, keskkonna või inimõiguste rikkumistest.