Mis on lobitöö?

Lobitöö on suhtlus valitsuse liikmega, ministeeriumi või mõne teise valitsusasutuse juhtkonna liikmega, mille eesmärgiks on mõjutada valitsuse otsuste tegemist. Lobitööga soovitakse mõjutada poliitikaotsust. Mõjutamine tähendab näiteks millegi toetamist, muutmisettepaneku tegemist, millelegi vastu olemist vms. Selleks, et kohtumist käsitleda lobitööna ning seda avalikustada, peavad esinema kõik kolm heas tavas esitatud tunnust:

  1. lobisti otsene või kaudne
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta oma/esindatava huve.