Miks hea tava?

Valitsus kiitis 18.03.2021 heaks lobistidega suhtlemise hea tava. Nagu nimi ütleb, on tegemist hea tavaga, millega kujundatakse kultuuri ning luuakse eeskuju. Tava rikkumise eest ei ole sanktsioone ette nähtud, küll aga seab juhis vastutuse asutuse juhile tagada tava rakendamise ning järelevalvemeetmete toimimise oma asutuses.

Lobistidega suhtlemise hea tava (edaspidi ka hea tava või lobijuhis) eesmärgiks on suurendada poliitikaotsuste läbipaistvust ning arusaadavust. Huvirühmade arvamuse kuulamine ning nendega arvestamine, st lobi on oodatud ning normaalne demokraatliku protsessi osa, samas peab see toimuma avalikult ning võrdsetel alustel kõigile osapooltele.