Kuidas toimida korruptsiooni korral

Kui Teile pakutakse/lubatakse altkäemaksu (kingitus, raha, teenus jms) või tunnistate muul moel korruptiivseid tegusid (raha omastamine, mõjuvõimuga kauplemine jne), siis:

 • tuleb sellest keelduda ja püüda kindlaks teha lubaja/pakkuja;
 • pakutav asi tuleb alles hoida kuni uurimisasutuse poole pöördumiseni (see võib osutuda kasulikuks kuriteo tõendina);
 • võimalusel tuleks leida tunnistaja (näiteks kolleeg);
 • esimesel võimalusel tuleks juhtum kirjalikult fikseerida ning sellest teada anda oma ülemusele või vastavale asutusele.

Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral ning kui kaebus pole põhjustatud madalatest motiividest (omakasu, pealekaebamissoov) juhul, kui ametikandja on:

 • rikkunud seadust
 • riigivaraga vääralt käitunud
 • võimu kuritarvitanud
 • teinud muid korruptsioonimaigulisi tehinguid või toiminguid.

Korruptsioonist saab teada anda mitmel viisil, edastades infot:

 1. keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo vihjemeilile [email protected],
 2. keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo vihjetelefoni automaatvastajale 612 3657,
 3. keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo postiaadressile Tööstuse 52, Tallinna 10416,
 4. kaitsepolitseiameti üldisele vihjetelefonile 612 1500 (näiteks kui tegu on kõrgete riigiametnikega (president, Riigikogu liige, minister, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik, Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või selle ametiasutuse juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja jne. Vaata täpsemalt Kapo uurimisalluvust),
 5. riigiprokuratuuri (www.prokuratuur.ee), kui tegu on õiguskaitseasutustes töötavate ametnikega (nt politseinikega).

Teatesse kirjutage võimalusel järgmised andmed: oma nimi (vihjetelefon võimaldab teil jätta ka anonüümset teadet), isikukood, töökoht/õppeasutus, elu- või asukoht (postiaadress), telefoninumber, e-posti aadress, korruptiivse teo kirjeldus: toimumise aeg, toimumise koht, võimaliku toimepanija isikuandmed, tegu (mida ja kuidas tehti?), teo tagajärg (tekkinud või tekkida võiv kahju), tõendid (dokumendid, tunnistajad või muu).

Teadvalt valekaebuse esitamine kuriteo toimepanemise kohta teise isiku poolt on karistatav rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega vastavalt karistusseadustiku §-le 319.

Vaata ka keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo veebilehte.