Korruptsiooniennetus ja huvide konflikti vältimine õppeasutustes

Juhend on koostatud nii riigi-, era- kui munitsipaalõppeasutustele, andmaks täiendavaid selgitusi korruptsiooni ennetamiseks ning tegutsemiseks kooskõlas korruptsioonivastases seaduses kehtestatuga. Eesmärgiks on aidata haridusasutuste juhtidel, aga ka teistel haridusasutuste töötajail lahendada huvide konflikti olukordi. Juhendist leiab vastused nii teoreetilistele küsimustele seose huvide konflikti vältimisega kui ka näidisolukorrad ja nende lahendused. Juhendiga saab tutvuda siin.