Altkäemaks

Altkäemaks on nii rahaline kui muu hüve (kingitused, koolitusreisid, soodustused jms), mida ametiisik saab teenistusülesannete rikkumise eest. Altkäemaksu eesmärgid on erinevad, seda antakse nii selleks, et kiirendada teatud protsesse (speed money), kui selleks, et saada teavet, teenust jm, mis vastasel juhul poleks kättesaadav, või selleks, et ära hoida mõne teo tagajärge (nt lubade äravõtmine). Altkäemaks on nn peegelkuritegu, kus on nii andmine kui võtmine, vahel ka vahendamine.

Juriidiliselt kasutatakse "altkäemaksu" terminit, varasemas karistusseadustikus oli ka "pistis", ent täna enam altkäemaksul ja pistisel vahet ei tehta.

Eestis on kriminaliseeritud nii avaliku sektori kui erasektori altkäemaks.

Vt ka karistusseadustiku § 294-298; 402-3-402-4

Vallavalitsus peab tormikahjude likvideerimiseks viima läbi pakkumismenetluse. Pakkumine tehakse ettevõttele, kelle juht lubab erakonda toetada variisiku kaudu 10 000 euroga.

Firma esindaja lubab ametiisikule altkäemaksu, kui inspektor jätab vormistamata kaks firma poolt toimepandud kaevetööde rikkumist.

Parkimiskontrolörid saavad vastutasuks trahvide tegemata jätmisele juuksuri- ja maniküüriteenuseid jms.

Poe ostujuht saab altkäemaksu tootjalt, et see tema kaupa eelistaks (ärikorruptsioon).

Järelevalvet tegev ettevõtja saab meelehead järelevalve erapooliku tegemise eest või tegemata jätmise eest (ärikorruptsioon).