Kellele hea tava?

Hea tava on suunatud:

  • ministeeriumi juhtkonna liikmetele (minister, kantsler, asekantslerid ja ministri poliitilised nõunikud), riigisekretärile; ka ministrite poliitilise nõunikke käsitletakse hea tava tähenduses juhtkonna liikmena
  • teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele

Hea tava ei reguleeri hetkel riigikogu liikmete või kohalike omavalitsuste ametiisikute suhtlust lobistidega. Hetkel kehtivad parlamendile korruptsioonivastase erikomisjoni poolsed soovitused riigikogu liikmetele huvirühmadega suhtlemiseks – seal on näiteks soovitus protokollida kohtumised huvirühmadega.