Toimingupiirangu rikkumine

Toimingupiirang tähendab sisuliselt keeldu teha iseenda ja oma lähedaste ning endaga seotud juriidiliste isikute suhtes otsuseid või toiminguid. Toimingupiirangu eesmärk on vältida huvide konflikti realiseerumist. Huvide konflikti on olukord, kus isiklikud ja avalikud huvid on vastuolus. Karistusseadustiku § 300-1 järgi on toimingupiirangu rikkumise eest suures ulatuses (suurem kui 40 000 eurot) ette nähtud rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Alla 40 000€ ulatusega toimingupiirangu rikkumise eest on ette nähtud väärteokaristus vastavalt korruptsioonivastasele seadusele 200 trahviühikut (800€).

Kohaliku omavalitsuse ametnik, kelle vend on aktiivne MTÜ juhatuse liige, otsustab anda toetuse venna MTÜ-le.

Ministeeriumi osakonna juhataja teostab kontrolli oma ema juhitava firma üle, mis teeb töid ministeeriumi haldusalas.