"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 30.06.2023
Näiteks 30.06.2023
12.02.2008 Uus eelnõu aitab kaasa Eesti ühinemisele OECD-ga

Justiitsministeerium saatis 12. veebruaril kooskõlastusringile eelnõu, mis tagab OECD-ga ühinemise tingimuseks oleva konventsiooni rakendamist Eestis.

15.01.2008 Justiitsministeerium saatis kooskõlasturingile korruptsioonivastase strateegia

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012. Vana strateegia „Aus riik” tegevused olid planeeritud aastani 2007, samuti saadeti kooskõlastusringile „Ausa riigi” lõpparuanne.

26.11.2007 GRECO hindab Eesti korruptsioonivastast tegevust

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO hindas Eesti poliitiliste parteide rahastamise kontrolli süsteemi ning kriminaalõigusliku konventsiooni rakendamist.

24.07.2007 Justiitsministeerium töötab välja korruptsioonivastast strateegiat

29. juunil saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile ettepaneku töötada välja korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, mis põhineb ministeeriumi poolt läbi viidud korruptsiooniuuringutel. Valitsus kinnitas strateegia koostamise ettepaneku 23.08.2007. Strateegia tuleb valitsusele esitada jaanuaris, 2008.

13.11.2006 GRECO II aruande soovituste täitmine, 2006

GRECO hindas Eesti korruptsioonivastast tegevust

27.06.2006 Transparency International hindas OECD altkäemaksu vastase konventsiooni täitmist

Transparency International hindas OECD altkäemaksu vastase konventsiooni täitmist 31 riigis (kokku on konventsiooni ratifitseerinud 36 riiki).

19.12.2005 Korruptsiooniuuring 2005

Iga neljas Eesti elanik väidab, et temalt on avaliku teenusega seoses altkäemaksu nõutud.

2004. aasta detsembris viidi Phare projekti "Korruptsiooni vähendamine Eestis"  raames läbi korruptsiooniuuring, mille eesmärgiks oli selgitada välja, kui sageli korruptsiooni Eestis esineb, kui tõsise probleemina seda tajutakse ning kui teadlikud on Eesti inimesed eri korruptsioonivormide ebaseaduslikkusest.. Uuringu käigus küsitleti kolme eri sihtgruppi: Eesti elanikke (1002 inimest, näost-näkku intervjuud), ettevõtjaid (503, telefoniintervjuud) ning avaliku sektori töötajaid (901, veebiküsitlus). 

Lühikokkuvõte

Uuringutulemuste täisteksti leiad lingi  'Korruptsiooniuuringud Eestis' alt. Täiendatud trükiversioon on saadaval lähiajal.

21.10.2005 Korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO tunnustas Eesti edusamme

10-14.  oktoobril, 2005 a. Strasbourgis toimunud 25ndal korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO plenaaristungil tunnustati Eesti edusamme korruptsioonivastases võitluses ja kinnitati Eesti esimene hindamisaruanne, kuna Eesti oli täitnud kõik aastal 2003. GRECOlt saadud soovitused.

15.06.2005 Phare projekti "Korruptsiooni vähendamine Eestis" lõpetamine 9.juunil

9.juunil toimus Justiitsministeeriumis Phare projekti  "Korruptsiooni vähendamine Eestis" lõpetamine. Projekt algas 2004. aasta juunis ning selle raames viibisid Eestis Saksa eksperdid Berliini Kriminaalpolitseist, kes Eestis tegutsesid Riigiprokuratuuri juures. Projekti raames viidi läbi kaks uuringut ning kuu aega vältav koolitusseminar politseinikele, prokuröridele ja teistele kindlatele ametnikegruppidele.

15.05.2005 Prof Karklinsi korruptsiooniteemaline loeng 28.aprillil Tartus

Prof Rasma Karklins peab 28.aprillil Tartus loengu "Anti-Corruption Strategies in Young Democracies" . Prof Karklins on õppejõud kuulsas Columbia Ülikoolis New Yorkis ja tuntud sovietoloog (Läti päritolu).

Lehed