"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 25.01.2021
Näiteks 25.01.2021
07.07.2008 OECD korruptsioonialane raport leidis Eestis nii puudusi kui ka tunnustamisväärset

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) avaldas 3. juulil korruptsioonivastase töögrupi raporti Eesti poolt rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni rakendamise kohta.

15.04.2008 GRECO andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks

Eelmise aasta lõpus käis Eestis GRECO (korruptsioonivastase võitlusega tegelev riikide ühendus) hindamisgrupp, kes andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Seekordsel hindamisel keskenduti erakondade rahastamise läbipaistvusele ning altkäemaksu ja mõjuvõimuga kauplemise temaatikale.

03.04.2008 Valitsus kiitis heaks karistusseadustiku muudatused

Valitsus kiitis 3. aprillil heaks karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega võideldakse rahvusvahelise korruptsiooniga.

03.04.2008 Valitsus kiitis heaks uue korruptsioonivastase strateegia 2008-2012

3. aprillil kiitis valitsus heaks korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, mis keskendub korruptsiooni vältimisele erasektoris, tervishoius ning erakondade rahastamisel.

28.03.2008 8. aprillil toimub konverents "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 8.aprillil Baltimaade-Põhjamaade konverentsi "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

12.02.2008 Uus eelnõu aitab kaasa Eesti ühinemisele OECD-ga

Justiitsministeerium saatis 12. veebruaril kooskõlastusringile eelnõu, mis tagab OECD-ga ühinemise tingimuseks oleva konventsiooni rakendamist Eestis.

15.01.2008 Justiitsministeerium saatis kooskõlasturingile korruptsioonivastase strateegia

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012. Vana strateegia „Aus riik” tegevused olid planeeritud aastani 2007, samuti saadeti kooskõlastusringile „Ausa riigi” lõpparuanne.

26.11.2007 GRECO hindab Eesti korruptsioonivastast tegevust

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO hindas Eesti poliitiliste parteide rahastamise kontrolli süsteemi ning kriminaalõigusliku konventsiooni rakendamist.

24.07.2007 Justiitsministeerium töötab välja korruptsioonivastast strateegiat

29. juunil saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile ettepaneku töötada välja korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, mis põhineb ministeeriumi poolt läbi viidud korruptsiooniuuringutel. Valitsus kinnitas strateegia koostamise ettepaneku 23.08.2007. Strateegia tuleb valitsusele esitada jaanuaris, 2008.

13.11.2006 GRECO II aruande soovituste täitmine, 2006

GRECO hindas Eesti korruptsioonivastast tegevust

Lehed