"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 19.09.2021
Näiteks 19.09.2021
22.12.2008 Eesti läbis olulise etapi korruptsioonivastases võitluses

Strasbourgis toimunud Euroopa Nõukogu GRECO istungil vastu võetud aruande kohaselt on Eesti astunud piisavalt samme korruptsioonivastaste riikide ühenduse soovituste täitmiseks ning on seega edukalt läbinud teise hindamisvooru.

18.12.2008 Justiitsministeerium ja MTÜ ühendasid jõud korruptsioonivastases võitluses

Justiitsministeerium ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti sõlmisid lepingu, mille eesmärgiks on  korruptsiooni ulatuse kaardistamine Eesti ajakirjanduses, ajakirjanike korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine ning uuriva ajakirjanduse edendamine.

03.10.2008 Eesti koht Transparency Internationali korruptsioonitabelis paranes

23. septembril, 2008 avaldas Transparency International  riikide korruptsiooni tajumise indeksi, milles Eesti koht on paranenud. Kui 2007. aastal oli Eesti indeksi väärtus 6,5, siis nüüd 6,6.

07.07.2008 OECD korruptsioonialane raport leidis Eestis nii puudusi kui ka tunnustamisväärset

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) avaldas 3. juulil korruptsioonivastase töögrupi raporti Eesti poolt rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni rakendamise kohta.

15.04.2008 GRECO andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks

Eelmise aasta lõpus käis Eestis GRECO (korruptsioonivastase võitlusega tegelev riikide ühendus) hindamisgrupp, kes andis Eestile soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Seekordsel hindamisel keskenduti erakondade rahastamise läbipaistvusele ning altkäemaksu ja mõjuvõimuga kauplemise temaatikale.

03.04.2008 Valitsus kiitis heaks karistusseadustiku muudatused

Valitsus kiitis 3. aprillil heaks karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega võideldakse rahvusvahelise korruptsiooniga.

03.04.2008 Valitsus kiitis heaks uue korruptsioonivastase strateegia 2008-2012

3. aprillil kiitis valitsus heaks korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, mis keskendub korruptsiooni vältimisele erasektoris, tervishoius ning erakondade rahastamisel.

28.03.2008 8. aprillil toimub konverents "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 8.aprillil Baltimaade-Põhjamaade konverentsi "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

12.02.2008 Uus eelnõu aitab kaasa Eesti ühinemisele OECD-ga

Justiitsministeerium saatis 12. veebruaril kooskõlastusringile eelnõu, mis tagab OECD-ga ühinemise tingimuseks oleva konventsiooni rakendamist Eestis.

15.01.2008 Justiitsministeerium saatis kooskõlasturingile korruptsioonivastase strateegia

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012. Vana strateegia „Aus riik” tegevused olid planeeritud aastani 2007, samuti saadeti kooskõlastusringile „Ausa riigi” lõpparuanne.

Lehed