"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 19.09.2021
Näiteks 19.09.2021
18.03.2010 Valitsus võttis teadmiseks korruptsioonivastase strateegia aruande

Strateegia aruanne sisaldab ülevaadet strateegia täitmisest 2009. aastal ning strateegia tulemuslikkusest, mida hinnatakse korruptsiooniuuringute, statistika ning  Eestile antud rahvusvaheliste hinnangute alusel.

17.02.2010 Toimus seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

17.02.2010 toimus Justiitsministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“. Esinesid riigi peaprokurör Norman Aas, ettevõtja Toomas Luman, majandusdiplomaat Margus Solnson, ettevõtja Viljar Arakas ning rahvusvaheline ekspert Alex Conte. Seminari modereeris ettevõtja ja uudistemagnet Anvar Samost.

27.11.2009 Justiitsministeeriumi rahastamisel valmis Eesti ajakirjanduse läbipaistvuse uuring

Justiitsministeerium sõlmis korruptsioonivastase võitluse tegevuste raames lepingu Tarmu Tammerki esindatud MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti, kelle korraldusel valmis analüüs „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“. Analüüsi eesmärgiks oli uurida korruptsiooniohtusid ja huvide konflikti olukordi Eesti ajakirjanduses.

30.10.2009 ÜRO korruptsioonikonventsioon Riigikogus esimesel lugemisel

Riigikogus on esimesel lugemisel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu. Konventsioon jõustus rahvusvaheliselt 14. detsembril 2005.

25.08.2009 Uus korruptsioonivastane seadus muudab avaliku sektori läbipaistvamaks

Valitsus kiitis täna heaks korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis suurendab avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustab huvide deklareerimise süsteemi.

25.08.2009 Näide erasektori korruptsioonist

Põhja Ringkonnaprokuratuur saatis kokkuleppemenetluses kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse 57-aastast Jürit ja temaga seotud ettevõtet pistise võtmises.

27.04.2009 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu suurendab avaliku sektori läbipaistvust

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on suurendada avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustada huvide deklareerimise süsteemi.

31.03.2009 24.04.09 toimub konverents "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

Konverentsi eesmärk on arutada, kuidas ärieetika koodeksid aitavad kaasa eetilise ettevõtluse edendamisele.  Konverents toimub 24.aprillil kl. 9.30-16.40  Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses.

20.03.2009 Vabariigi Valitsus kiitis heaks korruptsioonivastase strateegia 2008. aasta aruande

Aruande eesmärk on anda valitsusele ülevaade olulisematest strateegia tegevustest ning eesmärkide täitmisest 2008. aastal.

11.02.2009 17.02.09 toimub seminar "Kartellikuriteod Eestis ning nendevastane leebusprogramm"

Justiitsministeerium koos Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti alustab seminarisarja „Aus ärikeskkond“.

Eetilise ärikeskkonna edendamisel on meil vaja ka Teie abi! Seminarisarja eesmärgiks on arutada koos Teiega, milliseid  samme on vaja teha selleks, et ärikeskkonda ausamaks muuta. Räägime läbi ootused teineteisele, analüüsime erinevaid kaasusi ning otsustame, kuidas edasi tegutseda.

Ootame Teilt igakülgset tagasisidet nii huvipakkuvate teemade kui ka konkreetsete probleemide kohta.

Tulge ja aidake muuta Eesti ärikeskkonda ausamaks ning eetilisemaks!

 Ootame Teid osalema sarja esimesel seminaril
„Kartellikuriteod Eestis ning nendevastane leebusprogramm“

Toimumisaeg: 17.02.2009 kell 9.00-12.00
Toimumiskoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17
Seminari moderaator on Siim Raie
Seminar on osalejatele tasuta

Oma osalemisest palume teatada aadressil
korruptsiooniseminar@just.ee

Seminari kava:

Avasõnad justiitsminister Rein Lang
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimehe Tarmu Tammerki tervitus

 Võitlus kartellikuritegudega – ettevõtjate nägemus ja hirmud
Toomas Luman
Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees

 Advokaadi nägemus leebuse taotlemisest Eestis ja välismaal
Elo Tamm
Vandeadvokaat
Lepik & Luhaäär LAWIN

 Kartellikuriteod Eestis
Norman Aas
Riigi peaprokurör

Kartellikuritegude vastane leebusprogramm: tutvustus
Martin Hirvoja
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler

 

Järgneb arutelu, mida juhib Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie.

Lehed