"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 30.06.2023
Näiteks 30.06.2023
21.05.2010 Pakkumise kutse tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu läbiviimiseks (NB! Pikendame pakkumise esitamise tähtaega kuni 04.06.2010, kl 15.00)

Kutsume Teid osalema tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu pakkumises hiljemalt 04.06.2010, kl 15.00. Esialgselt oli pakkumise tähtaeg küll 31.05.2010, ent seoses vastutulekuga võimalikele pakkujatele ning kuna pakkumine eeldab metoodika põhjalikku läbi mõtlemist, pikendame tähtaega 04.06.2010.

14.04.2010 Eesti on lähedal GRECO soovituste täitmisele

Justiitsministeerium kaitses Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) juures Eesti vahearuannet, mille kohaselt on riik 17st soovitusest osaliselt või täielikult täitnud juba 15.

18.03.2010 Valitsus võttis teadmiseks korruptsioonivastase strateegia aruande

Strateegia aruanne sisaldab ülevaadet strateegia täitmisest 2009. aastal ning strateegia tulemuslikkusest, mida hinnatakse korruptsiooniuuringute, statistika ning  Eestile antud rahvusvaheliste hinnangute alusel.

17.02.2010 Toimus seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

17.02.2010 toimus Justiitsministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“. Esinesid riigi peaprokurör Norman Aas, ettevõtja Toomas Luman, majandusdiplomaat Margus Solnson, ettevõtja Viljar Arakas ning rahvusvaheline ekspert Alex Conte. Seminari modereeris ettevõtja ja uudistemagnet Anvar Samost.

27.11.2009 Justiitsministeeriumi rahastamisel valmis Eesti ajakirjanduse läbipaistvuse uuring

Justiitsministeerium sõlmis korruptsioonivastase võitluse tegevuste raames lepingu Tarmu Tammerki esindatud MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti, kelle korraldusel valmis analüüs „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“. Analüüsi eesmärgiks oli uurida korruptsiooniohtusid ja huvide konflikti olukordi Eesti ajakirjanduses.

30.10.2009 ÜRO korruptsioonikonventsioon Riigikogus esimesel lugemisel

Riigikogus on esimesel lugemisel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu. Konventsioon jõustus rahvusvaheliselt 14. detsembril 2005.

25.08.2009 Uus korruptsioonivastane seadus muudab avaliku sektori läbipaistvamaks

Valitsus kiitis täna heaks korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis suurendab avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustab huvide deklareerimise süsteemi.

25.08.2009 Näide erasektori korruptsioonist

Põhja Ringkonnaprokuratuur saatis kokkuleppemenetluses kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse 57-aastast Jürit ja temaga seotud ettevõtet pistise võtmises.

27.04.2009 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu suurendab avaliku sektori läbipaistvust

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on suurendada avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustada huvide deklareerimise süsteemi.

31.03.2009 24.04.09 toimub konverents "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

Konverentsi eesmärk on arutada, kuidas ärieetika koodeksid aitavad kaasa eetilise ettevõtluse edendamisele.  Konverents toimub 24.aprillil kl. 9.30-16.40  Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses.

Lehed