"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 07.03.2021
Näiteks 07.03.2021
28.04.2011 Valitsus kiitis heaks korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta aruande

Vabariigi Valitsus kiitis korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 heaks 2008. aastal. Strateegia koosneb kaheksast eesmärgist. Strateegia aruanne annab ülevaate 2010. aasta olulisematest tegevustest ning hindab tegevuste edukust.

05.04.2011 Ühingu Korruptsioonivaba Eesti seminar ettevõtjatele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid ettevõtjate koolitusseminarile, mille teemaks on ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine. Koolitus toimub 15. aprillil kell 9.30-13.00 Tallinnas, Olümpia hotelli konverentsikeskuses, Liivalaia 33.

22.03.2011 Toimus ettevõtjate seminar "Riigihanked ja aus äritegevus"

Riigihanked on olnud teema, mis valmistab peavalu nii ettevõtjatele kui ka avalikule sektorile. Ühelt poolt tuleb järgida rangeid menetlusreegleid, et asjaajamine oleks läbipaistev ja aus, ent teisalt võivad samad reeglid tekitada ka tahtmist neist mööda hiilida. Kas probleem peitub reeglite ülemäärases ranguses ja keerukuses või on oma osa ka hankijate ja pakkujate soovil ausa konkurentsi põhimõtetest mööda vaadata?

09.12.2010 Avalikustati korruptsiooni baromeeter

Rahvusvahelise korruptsioonivastase päeva puhul 9.12.2010 avalikustas Transparency International #link2#, millega mõõdetakse inimeste hinnanguid korruptsioonile.

26.10.2010 Avalikustati korruptsiooni tajumise indeks 2010

2010. aasta korruptsiooni tajumise tabelis sai Eesti 10-pallisel skaalal 6,5 palli. See on 0,1 palli võrra kehvem tulemus kui eelmisel aastal, jäädes aga siiski indeksi veapiiridesse.

29.06.2010 Korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv on vähenenud

Justiitsministeeriumis äsjavalminud korruptsiooniuuringu kohaselt on viimase nelja aastaga toimunud positiivsed muutused inimeste hoiakutes ning vähenenud on ka isiklikult korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv.

21.05.2010 Pakkumise kutse tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu läbiviimiseks (NB! Pikendame pakkumise esitamise tähtaega kuni 04.06.2010, kl 15.00)

Kutsume Teid osalema tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu pakkumises hiljemalt 04.06.2010, kl 15.00. Esialgselt oli pakkumise tähtaeg küll 31.05.2010, ent seoses vastutulekuga võimalikele pakkujatele ning kuna pakkumine eeldab metoodika põhjalikku läbi mõtlemist, pikendame tähtaega 04.06.2010.

14.04.2010 Eesti on lähedal GRECO soovituste täitmisele

Justiitsministeerium kaitses Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) juures Eesti vahearuannet, mille kohaselt on riik 17st soovitusest osaliselt või täielikult täitnud juba 15.

18.03.2010 Valitsus võttis teadmiseks korruptsioonivastase strateegia aruande

Strateegia aruanne sisaldab ülevaadet strateegia täitmisest 2009. aastal ning strateegia tulemuslikkusest, mida hinnatakse korruptsiooniuuringute, statistika ning  Eestile antud rahvusvaheliste hinnangute alusel.

17.02.2010 Toimus seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

17.02.2010 toimus Justiitsministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“. Esinesid riigi peaprokurör Norman Aas, ettevõtja Toomas Luman, majandusdiplomaat Margus Solnson, ettevõtja Viljar Arakas ning rahvusvaheline ekspert Alex Conte. Seminari modereeris ettevõtja ja uudistemagnet Anvar Samost.

Lehed