"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 23.09.2020
Näiteks 23.09.2020
09.12.2010 Avalikustati korruptsiooni baromeeter

Rahvusvahelise korruptsioonivastase päeva puhul 9.12.2010 avalikustas Transparency International #link2#, millega mõõdetakse inimeste hinnanguid korruptsioonile.

26.10.2010 Avalikustati korruptsiooni tajumise indeks 2010

2010. aasta korruptsiooni tajumise tabelis sai Eesti 10-pallisel skaalal 6,5 palli. See on 0,1 palli võrra kehvem tulemus kui eelmisel aastal, jäädes aga siiski indeksi veapiiridesse.

29.06.2010 Korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv on vähenenud

Justiitsministeeriumis äsjavalminud korruptsiooniuuringu kohaselt on viimase nelja aastaga toimunud positiivsed muutused inimeste hoiakutes ning vähenenud on ka isiklikult korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv.

21.05.2010 Pakkumise kutse tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu läbiviimiseks (NB! Pikendame pakkumise esitamise tähtaega kuni 04.06.2010, kl 15.00)

Kutsume Teid osalema tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu pakkumises hiljemalt 04.06.2010, kl 15.00. Esialgselt oli pakkumise tähtaeg küll 31.05.2010, ent seoses vastutulekuga võimalikele pakkujatele ning kuna pakkumine eeldab metoodika põhjalikku läbi mõtlemist, pikendame tähtaega 04.06.2010.

14.04.2010 Eesti on lähedal GRECO soovituste täitmisele

Justiitsministeerium kaitses Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) juures Eesti vahearuannet, mille kohaselt on riik 17st soovitusest osaliselt või täielikult täitnud juba 15.

18.03.2010 Valitsus võttis teadmiseks korruptsioonivastase strateegia aruande

Strateegia aruanne sisaldab ülevaadet strateegia täitmisest 2009. aastal ning strateegia tulemuslikkusest, mida hinnatakse korruptsiooniuuringute, statistika ning  Eestile antud rahvusvaheliste hinnangute alusel.

17.02.2010 Toimus seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“

17.02.2010 toimus Justiitsministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös seminar „Aus äritegevus riikides, kus aus äri pole võimalik“. Esinesid riigi peaprokurör Norman Aas, ettevõtja Toomas Luman, majandusdiplomaat Margus Solnson, ettevõtja Viljar Arakas ning rahvusvaheline ekspert Alex Conte. Seminari modereeris ettevõtja ja uudistemagnet Anvar Samost.

27.11.2009 Justiitsministeeriumi rahastamisel valmis Eesti ajakirjanduse läbipaistvuse uuring

Justiitsministeerium sõlmis korruptsioonivastase võitluse tegevuste raames lepingu Tarmu Tammerki esindatud MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti, kelle korraldusel valmis analüüs „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“. Analüüsi eesmärgiks oli uurida korruptsiooniohtusid ja huvide konflikti olukordi Eesti ajakirjanduses.

30.10.2009 ÜRO korruptsioonikonventsioon Riigikogus esimesel lugemisel

Riigikogus on esimesel lugemisel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu. Konventsioon jõustus rahvusvaheliselt 14. detsembril 2005.

25.08.2009 Uus korruptsioonivastane seadus muudab avaliku sektori läbipaistvamaks

Valitsus kiitis täna heaks korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis suurendab avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustab huvide deklareerimise süsteemi.

Lehed