"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 19.09.2021
Näiteks 19.09.2021
17.06.2014 OECD avaldas Eestit puudutava raporti

OECD avalikustas täna raporti, milles hinnatakse Eesti võimet välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise juhtumeid tuvastada ning menetleda.
 

14.05.2014 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium eraldas MTÜ-le Korruptsioonivaba Eesti 8000 eurot venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks kavandatud tegevusteks.

14.05.2014 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium eraldas MTÜ-le Korruptsioonivaba Eesti 8000 eurot venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks kavandatud tegevusteks.

05.05.2014 05.05.2014 Algab huvide deklareerimine uue korra järgi

Alates 31. maist toimub huvide deklareerimine elektroonselt. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks huvide deklaratsioonide registri (HDR) põhimääruse. Uus register lihtsustab nii majanduslike huvide deklareerimist kui nende kontrollimist, samuti annab avalikkusele suurema võimaluse kõrgete riigiametnike huvide deklaratsioonidele ligi pääseda.

28.02.2014 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna teadlikkuse tõstmist korruptsioonist

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi toetuse andmiseks venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste elluviimiseks.
Toetuse määr on 8000 eurot.

03.10.2013 Alates 03.10.2013 kehtib uus korruptsioonivastane strateegia aastani 2020

Valitsus kinnitas 03.10.2013 uue korruptsioonivastse strateegia. Strateegia eesmärkideks on edendada teadlikkust korruptsioonist, suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavat korruptsiooni.

05.09.2013 Korruptsioonialased koolitused

Justiitsministeerium kutsub avaliku sektori töötajaid osalema korurptsioonivastast seadust tutvustaval koolitusel.

Koolituse eesmärk on tutvustada 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse (KVS) uut redaktsiooni. Koolitus on kevadel toimunud KVS koolituse teine voor, mille sisu on pisut erinev. Lisaks ametiisikute huvide deklareerimise uue süsteemi tutvustusele arutatakse ka varem räägitud teemade kohaldamisel tekkinud probleeme. Tegemist on praktilise, ühekordse ja piiratud osavõtuga koolitusega, mis avab seaduse sisu ja annab juhiseid, kuidas rakendada seadust riigi-, linna- ja vallaasutustes, avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, riigi, linna või valla asutatud sihtasutustes ning riigi valitseva mõjuga ettevõtetes.

29.05.2013 Justiitsministeerium ootab arvamusi uue korruptsioonivastase strateegia eelnõu kohta

Täna saatis justiitsministeerium kooskõlastusele korruptsioonivastase strateegia eelnõu aastateks 2013-2020, mille eesmärk on suurendada avaliku sektori otsuste ja tegevuste läbipaistvust, edendada korruptsiooniteadlikkust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust.

18.03.2013 Uue korruptsioonivastase seaduse koolitus

Koolituse eesmärk on tutvustada 1. aprillil 2013 jõustuva korruptsioonivastase seaduse (KVS) uut redaktsiooni avalikku ülesannet täitvate asutuste vastutavatele isikutele. Uus seadus muudab arvestatavalt senikehtinud korruptsiooniennetuse vahendite regulatsiooni, eeskätt muutub oluliselt ametiisiku kui KVS keskse adressaadi mõiste, samuti muutuvad seotud isikute, korruptiivse tulu, ametiseisundi korruptiivsete kuritarvituste, tegevus- ja toimingupiirangute ning korruptsioonijuhtumist teavitamise sätted.

14.02.2013 Koostatakse uut korruptsioonivastast strateegiat aastateks 2013-2020

Korruptsioonivastase strateegia eesmärgiks on korruptsiooni ennetamine läbi:

  1. läbipaistvuse suurendamise erinevates valdkondades ja sektorites. Nendeks valdkondadeks ja sektoriteks on eelkõige tervishoid, haridus, poliitika (täpsemalt: poliitiline otsustusprotsess) ja mtü-d, kohalike omavalitsuste otsustusprotsess ning veel võimalikud avaliku sektori valdkonnad.
  2. korruptsioonialase teadlikkuse tõstmise ning huvide konflikti ennetamise nii nimetatud sektorites, avalikus sektoris kui ka ettevõtjate hulgas ning ühiskonnas laiemalt.
  3. uurimisasutuste uurimissuutlikkuse arendamise.

Lehed