"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 23.03.2023
Näiteks 23.03.2023
31.10.2014 Justiitsministeerium andis välja voldikud omavalitsuste volikogude ja valitsuste liikmetele huvide konflikti vältimiseks

Justiitsministeerium andis välja voldikud kohalike omavalitsuste volikogude ja valitsuste liikmetele huvide konflikti vältimiseks, mis on alates sellest nädalast ka veebis kättesaadavad.

12.09.2014 Kutse seminarile "Korruptsioonijuhtum ajakirjaniku töös" / "Случаи коррупции в работе журналиста"

Koolitused ajakirjanikele
Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti venekeelse meedia esindajaid osalema kahepäevasel praktilisel koolitusel "Korruptsioonijuhtum ajakirjaniku töös", mille eesmärgiks on suurendada ajakirjanike võimekust korruptsioonijuhtumite uurimisel ja kajastamisel.

17.06.2014 OECD avaldas Eestit puudutava raporti

OECD avalikustas täna raporti, milles hinnatakse Eesti võimet välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise juhtumeid tuvastada ning menetleda.
 

14.05.2014 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium eraldas MTÜ-le Korruptsioonivaba Eesti 8000 eurot venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks kavandatud tegevusteks.

14.05.2014 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium eraldas MTÜ-le Korruptsioonivaba Eesti 8000 eurot venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks kavandatud tegevusteks.

05.05.2014 05.05.2014 Algab huvide deklareerimine uue korra järgi

Alates 31. maist toimub huvide deklareerimine elektroonselt. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks huvide deklaratsioonide registri (HDR) põhimääruse. Uus register lihtsustab nii majanduslike huvide deklareerimist kui nende kontrollimist, samuti annab avalikkusele suurema võimaluse kõrgete riigiametnike huvide deklaratsioonidele ligi pääseda.

28.02.2014 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna teadlikkuse tõstmist korruptsioonist

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi toetuse andmiseks venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste elluviimiseks.
Toetuse määr on 8000 eurot.

03.10.2013 Alates 03.10.2013 kehtib uus korruptsioonivastane strateegia aastani 2020

Valitsus kinnitas 03.10.2013 uue korruptsioonivastse strateegia. Strateegia eesmärkideks on edendada teadlikkust korruptsioonist, suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavat korruptsiooni.

05.09.2013 Korruptsioonialased koolitused

Justiitsministeerium kutsub avaliku sektori töötajaid osalema korurptsioonivastast seadust tutvustaval koolitusel.

Koolituse eesmärk on tutvustada 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse (KVS) uut redaktsiooni. Koolitus on kevadel toimunud KVS koolituse teine voor, mille sisu on pisut erinev. Lisaks ametiisikute huvide deklareerimise uue süsteemi tutvustusele arutatakse ka varem räägitud teemade kohaldamisel tekkinud probleeme. Tegemist on praktilise, ühekordse ja piiratud osavõtuga koolitusega, mis avab seaduse sisu ja annab juhiseid, kuidas rakendada seadust riigi-, linna- ja vallaasutustes, avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, riigi, linna või valla asutatud sihtasutustes ning riigi valitseva mõjuga ettevõtetes.

29.05.2013 Justiitsministeerium ootab arvamusi uue korruptsioonivastase strateegia eelnõu kohta

Täna saatis justiitsministeerium kooskõlastusele korruptsioonivastase strateegia eelnõu aastateks 2013-2020, mille eesmärk on suurendada avaliku sektori otsuste ja tegevuste läbipaistvust, edendada korruptsiooniteadlikkust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust.

Lehed