"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 24.03.2023
Näiteks 24.03.2023
18.03.2005 OECD-BACI ettevõtjatele suunatud konverents „Juhtimistavad ja ärieetika erasektoris “

30.–31. augustil 2004 toimus OECD Balti koostööprogrammi raames konverents “Juhtimistavad ja ärieetika erasektoris”, mis sai teoks OECD ja Justiitsministeeriumi koostöös. Seminari laiemaks eesmärgiks on toetada Balti riikides erasektori heade juhtimistavade ning eetilise käitumise edendamist, samuti edendada koostööd era- ja avaliku sektori vahel.

16.03.2005 Eesti vastuvõtmine OECD altkäemaksuvastase töögrupi liikmeks

Alates 1989. aastast on OECD olnud üks peamisi organisatsioone rahvusvahelises altkäemaksuvastases võitluses. 1999. aastal jõustus OECD Rahvusvahelises äritehingus välisriigi ametiisiku toimepandava altkäemaksukuriteo vastu võitlemise konventsioon. Konventsiooni eesmärk on tõkestada ja vähendada altkäemaksude andmist rahvusvahelistes äritehingutes. OECD Nõukogu 27. mai 2004. aasta otsusega on Eesti vastu võetud altkäemaksuvastase töögrupi liikmeks, millega seoses tuleb Eestil mainitud konventsioon ratifitseerida.

Lehed