"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 24.01.2021
Näiteks 24.01.2021
13.06.2019 Sellest nädalast on avatud omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond

Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks kasutada veebipõhist interaktiivset korruptsiooniennetuse keskkonda.

29.03.2019 Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumist majanduskuritegudega seotud uuringu läbiviimiseks

Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumist suurima kahjuga majanduskuritegude väljaselgitamise uuringu läbiviimiseks.

07.12.2018 GRECO raport soovitab Eestil huvide konflikti ennetamisel rohkem tähelepanu pöörata ministritele ja poliitilistele nõunikele

7.12.2018 Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO poolt täna avaldatud hindamisaruanne käsitleb ministrite, poliitiliste nõunike ja politseinike korruptsiooni ennetamise tõhusust.

22.05.2018 Justiitsministeerium toetab kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja ametnike korruptsiooniennetust

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja KOVide ametnikele korruptsiooniennetuse- ja koolituskeskkonna välja töötamiseks. Toetuse suurus on 6000 eurot.

16.05.2018 Eesti keelde tõlgitud standard juhendab altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmist

Eesti Standardikeskus andis välja uue eesti keelse EVS-ISO 37001 standardi "Altkäemaksu juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega.

 

22.02.2018 Eesti tõusis korruptsioonitajumise indeksis ühe korra võrra

Transparency International avaldas 21. veebruaril 2018. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused.

19.02.2018 Justiitsministeerium ootab ajakirjandustudengitelt korruptsiooniteemalisi artikleid

Justiitsministeerium koostöös Eesti ajalehtede liiduga kutsub taas ajakirjandustudengeid üles kirjutama ja avaldama korruptsiooniteemalisi artikleid. Artiklikonkursile on eriti oodatud lood, mis pööravad tähelepanu korruptsioonivastase tegevuse kitsaskohtadele ja seni kasutamata võimalustele.

22.12.2017 Muuseumis aset leidnud korruptsioonijuhtumist kirjutanud ajakirjandustudeng võitis konkursi

Justiitsministeeriumi ja ajalehtede liidu poolt korraldatud ajakirjandustudengite korruptsiooniteemaliste artiklite konkursi võitis Kadri Kuulpak oma Postimehes avaldatud artikliga „Muuseum avastas kuni poole miljoni euro eest ehituspraake“.

 

18.12.2017 Meditsiinitudengitele valmib korruptsiooni käsitlev õppematerjal

14.12.2017. Justiitsministeerium ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldasid konkursi meditsiinitudengitele õppematerjali koostamiseks huvide konflikti teemal. Valituks osutus TuumFilm OÜ.

21.11.2017 Justiitsminister ootab uutelt kohalike omavalitsustelt rohkem läbipaistvust

Justiitsministri kutsel kogunenud korruptsiooniennetuse nõukogu arutas ettepanekuid, kuidas vähendada korruptsioonivõimalusi omavalitsustes. 

Lehed