"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
Jaga

Uudised

Näiteks 23.03.2023
Näiteks 23.03.2023
25.11.2019 Parim kaitse korruptsiooni vastu on inimeste teadlikkus

Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.

10.10.2019 Tudeng, kirjuta korruptsioonist!

Nii mõneski valdkonnas on korruptsiooni ennetajatel siiani vähe või piiratud koguses analüüse ja andmeid. Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Justiitsministeerium kogusid kokku erinevad korruptsiooniteemalised uurimis- ja lõputöö teemad, mis Eesti korruptsioonivastast tegevust edasi aitaks viia.

09.10.2019 Maailmapank toob Eestit korruptsioonivastases tegevuses teistele eeskujuks

Eesti on suutnud korruptsiooni paremini ennetada kui ükski teine endine siirderiik.

09.10.2019 Riigikogus arutati ministrite ja nende nõunike tegevuse läbipaistvusest ning GRECO soovitusi

Riigikogus toimus korruptsioonivastase erikomisjoni, Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ühisseminar, et arutada ministrite ja nende poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvuse suurendamist.

25.06.2019 Justiitsministeerium toetab korruptsiooniennetust 6000 euroga

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi 6000 euro suuruse toetuse andmiseks kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja teiste kohaliku tasandi ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud riskihindamise keskkonna edasiarendamiseks.

13.06.2019 Sellest nädalast on avatud omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond

Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks kasutada veebipõhist interaktiivset korruptsiooniennetuse keskkonda.

29.03.2019 Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumist majanduskuritegudega seotud uuringu läbiviimiseks

Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumist suurima kahjuga majanduskuritegude väljaselgitamise uuringu läbiviimiseks.

07.12.2018 GRECO raport soovitab Eestil huvide konflikti ennetamisel rohkem tähelepanu pöörata ministritele ja poliitilistele nõunikele

7.12.2018 Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO poolt täna avaldatud hindamisaruanne käsitleb ministrite, poliitiliste nõunike ja politseinike korruptsiooni ennetamise tõhusust.

22.05.2018 Justiitsministeerium toetab kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja ametnike korruptsiooniennetust

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja KOVide ametnikele korruptsiooniennetuse- ja koolituskeskkonna välja töötamiseks. Toetuse suurus on 6000 eurot.

16.05.2018 Eesti keelde tõlgitud standard juhendab altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmist

Eesti Standardikeskus andis välja uue eesti keelse EVS-ISO 37001 standardi "Altkäemaksu juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega.

 

Lehed