"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
28.04.2011

Valitsus kiitis heaks korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta aruande

Vabariigi Valitsus kiitis korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 heaks 2008. aastal. Strateegia koosneb kaheksast eesmärgist. Strateegia aruanne annab ülevaate 2010. aasta olulisematest tegevustest ning hindab tegevuste edukust.

Strateegia edukuse hindamise aluseks on korruptsiooniuuringud, Eestile antud rahvusvahelised hinnangud ning statistikanäitajad.

Positiivsena tuuakse välja, et menetlemise kvaliteet kartellikuritegudes on tõusnud; prefektuurides on nimetatud ametisse spetsialiseerunud uurijad; valmis kolmas korruptsioonitaseme uuring; alustati Euroopa Liidu finantside toetusel tervishoiu korruptsiooniriskide kaardistamisega; valitsus kiitis heaks kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014, kus tegeletakse muuhulgas ka riigi ja KOV eelarvest raha saavate MTÜ-de temaatikaga; laiendati avaliku eetika koolituste sihtrühma ning täiendati õppematerjale.

Negatiivsena tuuakse välja, et vastu jäi võtmata korruptsioonivastase seaduse eelnõu, arenguid ei ole ka toimunud omavalitsuste rahaliste vahendite läbipaistvuse osas, endiselt on lahtine eetikanõukogu tulevik ning otsustada tuleb eetikanõukogu loomine või mitteloomine, tervisetõendite teema (menetlustoimingutelt vabastamisega seoses) osas on endiselt mitmeid lahtisi otsi ning tervishoiutöötajatele pole korraldatud ka eetikakoolitusi, olulisi arenguid pole toimunud ka korruptsiooni vältimisel juhtimisõiguse taotlemisel, tehnoülevaatusel ja sõidukite registreerimisel.

Aruandega on võimalik tutvuda siin ning justiitsministeeriumi pressiteatega siin.