"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
03.04.2008

Valitsus kiitis heaks karistusseadustiku muudatused

Valitsus kiitis 3. aprillil heaks karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega võideldakse rahvusvahelise korruptsiooniga.

Eesti on juba 2005. aastal ühinenud OECD (Majandusarengu ja -koostöö organisatsioon) rahvusvahelistes ärisuhetes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastase konventsiooniga. Täna valitsuses heaks kiidetud eelnõu ühe autori, Justiitsministeeriumi nõuniku Tanel Kalmeti sõnul loevad maailma arenenud riigid äritegevuses välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmist kuriteoks, mis kahjustab oluliselt vaba konkurentsi ja rikub häid äritavasid. Kui mõnes riigis altkäemaksu kuriteoks ei loeta või ei karistata ja Eesti äriühing maksab selle riigi ametnikule altkäemaksu, tuleb konventsiooni kohaselt altkäemaksu maksja üle õigust mõista Eestis.

„Kuigi välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmine on Eestis juba aastaid kuriteona määratletud, selgus OECD altkäemaksualase töörühma hindamisvisiidi tulemusena, et mõned kehtiva karistusõiguse ja menetluse sätted võivad raskendada selliste kuritegudega võitlemist,“ selgitas Kalmet. „Samuti tuleb parandada ühiskonna kõikide sektorite teadlikkust sellest, et äritegevuses välisriigi ametiisikule pistise või altkäemaksu andmine on arenenud riikide poolt ühiselt hukka mõistetud tegu, mida ka Eestis karistatakse,” lisas Kalmet.

„Õiguslike puuduste kõrvaldamiseks valmistas Justiitsministeerium ette karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu, millega nimetatud takistused kõrvaldatakse,“ ütles Kalmet.

Konventsiooni täielik ja tulemuslik rakendamine Eestis on ka OECD-ga ühinemise tingimus. Konventsiooni on ratifitseerinud või sellega ühinenud 37 riiki, sh lisaks kõigile kolmekümnele OECD liikmesriigile ka kandidaatriigid Tšiili, Sloveenia ja Eesti ning muudest riikidest Argentina, Brasiilia, Bulgaaria, Lõuna-Aafrika Vabariik. Ka ülejäänud OECD liikmelisust taotlevad riigid – Venemaa ja Iisrael – peavad organisatsiooniga liitumiseks konventsiooniga ühinema.