"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
20.03.2009

Vabariigi Valitsus kiitis heaks korruptsioonivastase strateegia 2008. aasta aruande

Aruande eesmärk on anda valitsusele ülevaade olulisematest strateegia tegevustest ning eesmärkide täitmisest 2008. aastal.

2008. aastaks plaanitud 14 tegevusest on täielikult läbi viidud kuus ja osaliselt täidetud neli. Tänaseks on täitmata neli tegevust, millest kaks on riigikantselei ja ülejäänud vastavalt siseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevused.

Strateegia elluviimisel võib kõige positiivsemaks pidada uue korruptsioonivastase seaduse koostamist ja leebusprogrammi ettevalmistamist. Samuti edukalt läbi viidud GRECO ja OECD hindamisvisiite ning justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti koostööd korruptsiooni ennetamiseks erasektoris.

Vabariigi Valitsus kiitis korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 heaks 3. aprilli 2008. aastal.

Korruptsioonistrateegia täitmise aruanne 2008. a. kohta