"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
12.02.2008

Uus eelnõu aitab kaasa Eesti ühinemisele OECD-ga

Justiitsministeerium saatis 12. veebruaril kooskõlastusringile eelnõu, mis tagab OECD-ga ühinemise tingimuseks oleva konventsiooni rakendamist Eestis.

Eelnõu ühe autori, justiitsministeeriumi nõuniku Tanel Kalmeti sõnul on Eesti juba 2005. aastast OECD konventsiooni liige, mille kohaselt võideldakse rahvusvahelistes ärisuhetes välisriigi ametiisikule altkäemaksu maksmisega. Konventsiooni rakendumisala näiteks tõi Kalmet sellise juhtumi: kui mõnes riigis altkäemaksu kuriteoks ei loeta ja Eesti ärimees maksab selle riigi ametnikule altkäemaksu, siis on võimalik altkäemaksu maksja üle õigust mõista Eestis.

„OECD altkäemaksualase töögrupi hindamisvisiidi tulemusena selgus, et mõned kehtiva karistusõiguse ja menetluse sätted võivad raskendada välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise kuriteoga võitlemist,“ selgitas Kalmet.

„Nende puuduste kõrvaldamiseks on justiitsministeeriumis ette valmistatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu, millega nimetatud takistused kõrvaldatakse,“ ütles Kalmet.

Konventsiooni on ratifitseerinud või sellega ühinenud 37 riiki, sh lisaks kõigile kolmekümnele OECD liikmesriigile ka kandidaatriigid Tšiili, Sloveenia ja Eesti ning muudest riikidest Argentina, Brasiilia, Bulgaaria, Lõuna-Aafrika Vabariik.

Konventsiooni täieliku rakendamise tagamine on tingimuseks Eesti ühinemisele OECD-ga.