"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
18.03.2013

Uue korruptsioonivastase seaduse koolitus

Koolituse eesmärk on tutvustada 1. aprillil 2013 jõustuva korruptsioonivastase seaduse (KVS) uut redaktsiooni avalikku ülesannet täitvate asutuste vastutavatele isikutele. Uus seadus muudab arvestatavalt senikehtinud korruptsiooniennetuse vahendite regulatsiooni, eeskätt muutub oluliselt ametiisiku kui KVS keskse adressaadi mõiste, samuti muutuvad seotud isikute, korruptiivse tulu, ametiseisundi korruptiivsete kuritarvituste, tegevus- ja toimingupiirangute ning korruptsioonijuhtumist teavitamise sätted.

Koolitusel käsitletakse uue korruptsioonivastase seaduse sätteid ja eesmärke võrreldes seni kehtinud seadusega ning arutatakse koos koolitatavatega näiteid, kuidas uut seadust kohaldada.

Koht: koolitused toimuvad üle Eesti ning täpsemad kuupäevad on leitavad allolevast failist.

Õppematerjalid: slaidid saadetakse e-posti teel enne koolituse algust.

Küsimuste korral palume pöörduda mihkel@reiting.ee või tel 56 958 676.

Kutse koolitusele