"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
30.10.2009

ÜRO korruptsioonikonventsioon Riigikogus esimesel lugemisel

Riigikogus on esimesel lugemisel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu. Konventsioon jõustus rahvusvaheliselt 14. detsembril 2005.

Konventsiooni eesmärk on võidelda korruptsiooni vastu kogu maailmas.

Korruptsioonile lähenetakse mitte kitsalt korruptiivsete tegude kriminali­seerimisega, vaid suurt tähelepanu on pööratud ka korruptsiooni ennetamisele, kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu vältimisele, vara tagastamisele selle päritoluriiki, läbipaistvale ja ausale avalike asjade haldamisele ning riikide koostööle nii õiguse kui ka muude korruptsioonivastaste meetmete arendamise vallas. Just kuritegelikul teel saadud vara tagasivõitmine (ingl k asset recovery) päritoluriiki on oluline uuendus rahvusvahelises kriminaalõiguskoostöös.

Kohustuslike sätete kõrval sisaldab konventsioon suuresti soovitusliku iseloomuga meetmeid, mis annab riikidele enam võimalusi seda järgida.

Täpsemalt on võimalik eelnõu ja seletsukirjaga tutvuda siin.