"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
27.06.2006

Transparency International hindas OECD altkäemaksu vastase konventsiooni täitmist

Transparency International hindas OECD altkäemaksu vastase konventsiooni täitmist 31 riigis (kokku on konventsiooni ratifitseerinud 36 riiki).

Positiivsena märgiti ära välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmisega seotud kriminaalmenetluste arvu tõusu mõnedes liikmesriikides, sealhulgas ka suurte rahvusvaheliste ettevõtjate vastu. Siiski juhib TI tähelepanu sellele, et kahes kolmandikus riikidest leidub olulisi puudusi altkäemaksu andmise juhtumite avastamise ja uurimise korraldamises. TI soovitab OECD altkäemaksuvastasel töögrupil jätkata konventsiooni järgimise hindamist.Eesti osas on aruanne üldjoontes positiivne, kuid juhitakse tähelepanu korruptsioonivastaste programmide puudumisele erasektoris. Aruandega saab tutvuda siin.