"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
22.03.2011

Toimus ettevõtjate seminar "Riigihanked ja aus äritegevus"

Riigihanked on olnud teema, mis valmistab peavalu nii ettevõtjatele kui ka avalikule sektorile. Ühelt poolt tuleb järgida rangeid menetlusreegleid, et asjaajamine oleks läbipaistev ja aus, ent teisalt võivad samad reeglid tekitada ka tahtmist neist mööda hiilida. Kas probleem peitub reeglite ülemäärases ranguses ja keerukuses või on oma osa ka hankijate ja pakkujate soovil ausa konkurentsi põhimõtetest mööda vaadata?

Rääkisime neil teemadel  kolmandal ettevõtjate seminaril.  Arutlesime selle üle, millised on piirid hankijate ja pakkujate suhtlemisel ning mis juhul võib rääkida piiride ületamisest. Tõime näiteid hangetest, kus hankija ning pakkujate ring on iga päev tihedalt seotud ja tooted väga spetsiifilised. Püüdsime välja käia lahendusi, kuidas korraldada riigihankeid nii, et ausa konkurentsi põhimõtteid ei kahjustataks.

Seminari programm, ettekanded ning info varasemate seminaride kohta on kättesaadav siit.