"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
18.03.2005

OECD-BACI ettevõtjatele suunatud konverents „Juhtimistavad ja ärieetika erasektoris “

30.–31. augustil 2004 toimus OECD Balti koostööprogrammi raames konverents “Juhtimistavad ja ärieetika erasektoris”, mis sai teoks OECD ja Justiitsministeeriumi koostöös. Seminari laiemaks eesmärgiks on toetada Balti riikides erasektori heade juhtimistavade ning eetilise käitumise edendamist, samuti edendada koostööd era- ja avaliku sektori vahel.

Osalejatele tutvustati rahvusvahelisi altkäemaksu vastu võitlemise ja ärieetika põhimõtteid ning nendest tulenevaid norme, arutleti avaliku ning erasektori koostöö vajaduse ning tähtsuse üle, samuti anti soovitusi ülalmainitud põhimõtete rakendamiseks. Arutleti ka Balti riikide era­ ja avaliku sektori juhtimisstrateegiate ja ­tavade üle rahvusvaheliste normide valguses.

Seminari avas justiitsminister, ettekanded tegid ka Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeeriumi ning Hansapanga esindajad, diskussioonis osales Aadu Luukas.

Tegu oli seitsmenda OECD Balti Korruptsioonivastase Initsiatiivi (BACI) raames toimuva seminariga. OECD eesmärgiks on tugevdada riikide võimet võidelda korruptsiooni vastu ning edendada vastavust rahvusvahelistele korruptsioonivastastele normidele.

BACI käivitamise otsuse võtsid Eesti, Läti ja Leedu vastu 2001. aastal OECD eestvedamisel toimunud Üleminekumajanduste Korruptsioonivastase Võrgustiku (ACN – the Anti-Corruption Network for Transition Economies) aastakoosolekul.

Sellest ajast osalevad Eesti, Läti ja Leedu nii oma riigi kui ka teiste initsiatiivil osapoolte korruptsioonivastase võitluse õigusliku ja institutsionaalse ülesehituse hindamises.

Konverentsi päevakava ja materjalid


Seminari Juhtimistavad ja ärieetika erasektoris päevakord
Workshop on private sector governance and integrity