"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
25.08.2009

Näide erasektori korruptsioonist

Põhja Ringkonnaprokuratuur saatis kokkuleppemenetluses kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse 57-aastast Jürit ja temaga seotud ettevõtet pistise võtmises.

Jürit süüdistatakse selles, et olles ühe ehitusjärelevalvet teostava ettevõtte juhatuse liige ja teostades lepingu alusel omanikujärelevalvet Tallinnas Mustamäel asuva kortermaja renoveerimistööde üle, nõustus ta renoveerimistöid teostavalt ettevõttelt võtma pistist 213 165 krooni, mis moodustas 10% renoveerimistööde maksumusest.

Pistist sai ta selle eest, et ta allkirjastaks omanikujärelevalve teostajana renoveerimistöid teinud firma ühe renoveerimistööde vastuvõtuakti.

Nimetatud maja korteriühistu ja panga vahel oli nimetatud renoveerimistööde finantseerimiseks sõlmitud laenuleping ning omanikujärelevalve teostaja allkiri vastuvõtuaktil on aluseks laenusummade väljamaksmiseks ehitustööde teostajale.

Pistise maksmise varjamiseks edastas Jüri enda ettevõtte poolt renoveerimistöid teostanud ettevõttele 19. detsembril 2007. a e-maili teel kaks arvet. Nimetatud arved olid fiktiivsed, kuna neil märgitud töid ei ole Jüriga seotud ja pistise võtmise süüdistuse saanud ettevõte renoveerimistöid teostanud ettevõttele kunagi osutanud.

4. aprillil 2008. a tasus renoveerimistöid teostanud ettevõtte projektijuht ehitusjärelevalvet teostanud ettevõttele sularahas 70 000 krooni, mille firma raamatupidaja kandis ettevõtte arveldusarvele. Peale raha tasumist andis Jüri renoveerimistööde vastuvõtuaktile oma allkirja.

Koos Jüriga sai süüdistuse pistise võtmises juriidilise isikuna ka ettevõte, mille juhatuse liige ta oli.

Kriminaalasja menetles Põhja Politseiprefektuuri korruptsioonikuritegude talitus, uurimist juhtis Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Vt ka www.prokuratuur.ee!