"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
22.12.2017

Muuseumis aset leidnud korruptsioonijuhtumist kirjutanud ajakirjandustudeng võitis konkursi

Justiitsministeeriumi ja ajalehtede liidu poolt korraldatud ajakirjandustudengite korruptsiooniteemaliste artiklite konkursi võitis Kadri Kuulpak oma Postimehes avaldatud artikliga „Muuseum avastas kuni poole miljoni euro eest ehituspraake“.

 

Artiklikonkursi eesmärgiks on innustada ja toetada korruptsioonialast uurivat ajakirjandust ning korruptsioonialast mõttevahetust, et toetada teadlikkuse tõusu Eestis, eelkõige kohalikul tasandil, ning tunnustada ajakirjanduse üliõpilasi.  Konkursile esitatud artiklid pidid esile tooma korruptsioonijuhtumi, näidates sellega korruptsioonivastase tegevuse kitsaskohti ja osutades kasutamata võimalustele.  

 

Valikukomisjoni kuulusid Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar, Tartu Ülikooli ajakirjanduse õppetooli juhataja Halliki Harro-Loit, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht Tarmo Vahter, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi lektor Priit Hõbemägi, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt ning sama talituse nõunik Kätlin-Chris Kruusmaa.

 

Kadri Kuulpaki artikkel avaldati 27. oktoobril Postimehes. Artikli autorit premeeritakse 1000 euroga.