"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
18.12.2017

Meditsiinitudengitele valmib korruptsiooni käsitlev õppematerjal

14.12.2017. Justiitsministeerium ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldasid konkursi meditsiinitudengitele õppematerjali koostamiseks huvide konflikti teemal. Valituks osutus TuumFilm OÜ.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Söödi sõnul korraldati konkurss selleks, et aidata suurendada läbipaistvust meditsiinivaldkonnas. „Meditsiinitudengid, meie tulevased arstid, õed ja teised meditsiinitöötajad peavad olema teadlikud korruptiivsest käitumisest. Seetõttu peavad näited õppematerjalides olema elust enesest – sellised, millega iga tulevane meditsiinitöötaja võib kokku puutuda, näiteks huvide konflikt või kellegi põhjendamatu eelistamine hangetel või muul moel. Korruptsioonil on palju nägusid ning piir eetilisest ebaeetiliseni võib noorte meditsiinitöötajate jaoks olla hajus. Selgete piiride tõmbamiseks peab ta selle teema enda jaoks lahti mõtestama ning seda loodetavasti valmivad materjalid ka toetavad,“ ütles Sööt. 

TuumFilm OÜ poolt valmivad õppematerjalid sisaldavad kolme juhtumi põhjal tehtud videot, põhjalikku küsimustikku ning õppematerjalide kasutamise juhist. Õppematerjalidega toetatakse diskusiooni korruptsiooni teemadel, käsitletakse erinevaid korruptsiooni vorme ning antakse ka suuniseid tegutsemiseks, kui korruptsiooni märgatakse.

Õppematerjalid valmivad 2018. aasta novembriks. Õppematerjale kasutatakse nii loengutes, seminaridel kui ka täiendõppes haiglates. Konkursi auhinnafond on 6000 eurot.