"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
05.09.2013

Korruptsioonialased koolitused

Justiitsministeerium kutsub avaliku sektori töötajaid osalema korurptsioonivastast seadust tutvustaval koolitusel.

Koolituse eesmärk on tutvustada 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse (KVS) uut redaktsiooni. Koolitus on kevadel toimunud KVS koolituse teine voor, mille sisu on pisut erinev. Lisaks ametiisikute huvide deklareerimise uue süsteemi tutvustusele arutatakse ka varem räägitud teemade kohaldamisel tekkinud probleeme. Tegemist on praktilise, ühekordse ja piiratud osavõtuga koolitusega, mis avab seaduse sisu ja annab juhiseid, kuidas rakendada seadust riigi-, linna- ja vallaasutustes, avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes, riigi, linna või valla asutatud sihtasutustes ning riigi valitseva mõjuga ettevõtetes.

Koolitusele ootame sõltuvalt riigi, linna või valla asutuse või muu avaliku ülesande täitja iseloomust, suurusest ja korraldusest sisekontrolöre, siseaudiitoreid, personalijuhte, volikogu revisjonikomisjoni liikmeid, valla- või linnasekretäre, asutuse juhte või nende määratud spetsialiste. Linna- ja vallavalitsuse juhid on teretulnud!

Koolitused toimuvad: 29.10 Tallinnas, 06.11 Tartus, 19.11 Tallinnas.

Koolitust korraldab Koolituskeskus Reiting Rahandusministeeriumi ja Justiitsministeeriumi tellimusel.

Kõikide korralduslike küsimustega palume pöörduda koolitus@reiting.ee või telefonidel 733 3690 ja 524 8525.

Koolituse info