"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
25.01.2017

Korruptsiooni tajumise indeksis Eesti suuremate muutusteta

Transparency International avaldas 25. jaanuaril 2016. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused.

2016. aastal sai Eesti korruptsioonitajumise indeksis 70 punkti, sama tulemuse sai Eesti ka aasta varem. Sellega on Eesti 22. kohal 176 riigi seas. Aasta varem oli Eesti 23ndal kohal (70 punkti) ning 2014. aastal 26. kohal (69 punkti).

Korruptsioonitajumise indeks reastab riigid avaliku sektori korruptsiooni tajumise järgi. Indeks on kombinatsioon erinevatest uuringutest, mis on viidud läbi sõltumatult Transparency International’i tegevusest. Indeks reastab riigid 100-pallisel skaalal. 0 kajastab kõrget tajutud korruptsiooni ning maksimaalse hindega 100 hinnatakse riiki, mida tajutakse korruptsioonivabana.

Indeksi koostamisel arvestatakse erinevates uuringutes kasutatud küsimusi avaliku teenistuse korruptsiooni, riigihangete „teenustasu“, avaliku raha omastamise kohta ning samuti küsimusi, mis on suunatud avaliku sektori pingutustele korruptsiooniga võitlemisel ja selle efektiivsusele.

Rohkem infot korruptsioonitajumise indeksi kohta leiab siit.