"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
14.02.2013

Koostatakse uut korruptsioonivastast strateegiat aastateks 2013-2020

Korruptsioonivastase strateegia eesmärgiks on korruptsiooni ennetamine läbi:

  1. läbipaistvuse suurendamise erinevates valdkondades ja sektorites. Nendeks valdkondadeks ja sektoriteks on eelkõige tervishoid, haridus, poliitika (täpsemalt: poliitiline otsustusprotsess) ja mtü-d, kohalike omavalitsuste otsustusprotsess ning veel võimalikud avaliku sektori valdkonnad.
  2. korruptsioonialase teadlikkuse tõstmise ning huvide konflikti ennetamise nii nimetatud sektorites, avalikus sektoris kui ka ettevõtjate hulgas ning ühiskonnas laiemalt.
  3. uurimisasutuste uurimissuutlikkuse arendamise.

Strateegia koostamise ajakava on järgmine:

  • 28.02.2013 pakutakse välja esialgsed ettepanekud, millised meetmed strateegiasse lähevad
  • 31.03.2013 on olemas ettepanekud strateegia tegevuste osas
  • 30.06.2013 esitatakse strateegia valitsusele.
Valitsuses heaks kiidetud strateegia koostamise ettepanek koos võimalike teemadega on leitav siit.
 
Strateegia koostamisel osalevad erinevate valdkondade eksperdid ning kaasatakse huvirühmi. Samuti on igaühel ettepanekuid võimalik strateegiasse esitada elektrooniliselt. Ettepanekuid strateegiasse võib esitada emaili aadressil mari-liis.soot@just.ee.