"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
22.05.2015

Justiitsministeerium viib läbi erasektori korruptsiooni uuringu

Justiitsministeerium viib projekti Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption raames läbi erasektori korruptsiooni uuringu.

Uuringu sihtgrupiks on ettevõtjad ja ettevõtete juhid Eestis ja Taanis, kellelt küsitakse hinnanguid ärialase käitumise avaldumise ja leviku kohta. Küsitlustöö läbiviija leidmiseks korraldatud hanke võitis AS Emor. Küsitlustöö algab käesoleva aasta augustis.

Projekti elluviimist alustati 2014. aastal ning sellesse on kaasatud kokku 13 partnerorganisatsiooni Eestist, Lätist, Taanist ja Hispaaniast. Projekti rahastab Euroopa Komisjon ISEC programmi raames.