"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
24.07.2007

Justiitsministeerium töötab välja korruptsioonivastast strateegiat

29. juunil saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile ettepaneku töötada välja korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012, mis põhineb ministeeriumi poolt läbi viidud korruptsiooniuuringutel. Valitsus kinnitas strateegia koostamise ettepaneku 23.08.2007. Strateegia tuleb valitsusele esitada jaanuaris, 2008.

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Liivi sõnul on strateegia eesmärkideks ennetada korruptsiooni erinevates sektorites ning suurendada eri sihtrühmade korruptsioonialast teadlikkust.

„Samas peab strateegia arvestama eri valdkondade kõiki tahke,“ ütles Liiv. „Näiteks viitavad uuringud vajadusele tegeleda korruptsiooni ennetamisega meditsiinisektoris, kus võimalikeks tahkudeks võivad olla arstide ja ravimifirmade vahelised suhted, haiglad ja meditsiinitehnika või tervishoiuprojektidega seotud raha jagamine,“ selgitas Liiv. „Kindlasti ei plaani me aga arstile tänutäheks viidud lilli või kommikarpi korruptsiooniks tembeldada.“

Viimane korruptsiooniuuring tõi välja vajaduse ka ettevõtjatele suunatud ennetustegevuse järele. Uues strateegias tahetakse rohkem tähelepanu pöörata erasektori korruptsioonile, et kummutada ka arusaama, nagu oleks korruptsioon vaid ametnike ja avaliku sektori probleem. Sellepärast on oluline osa teavitustööl, mida peab peale avaliku sektori tegema ka erasektoris ning mittetulundusühingute hulgas.

„Erinevalt senisest strateegiast kavandatakse samme ka poliitiliste parteide rahastamise paremaks kontrollimiseks,” märkis Liiv.

Liivi sõnul planeeritakse strateegia edukust hinnata läbi korruptsiooniuuringute ja rahvusvaheliste hinnangute ning näitajate. „Arvesse võetakse ja analüüsitakse ka korruptsiooni kohta käivat kriminaalstatistikat,“ lisas Liiv.

Arengukava koostamisse kaasab Justiitsministeerium  Riigikantselei, Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Rahandusministeeriumi. Lisaks soovitakse töörühmas näha ka TÜ, Kaubandus- ja Tööstuskoja, ühingu „Korruptsioonivaba Eesti“ esindajaid ning mitmeid eksperte.

Justiitsministeeriumi poolt nii 2004. kui 2006. aastal läbi viidud korruptsiooniuuringud viitasid probleemidele meditsiinis, juhilubade ja sõiduki registreerimisega seotud valdkonnas, lasteasutustes ja koolides ning trahvidega seotud valdkondades. Karistusest pääsemiseks või ametliku asjaajamise kiirendamiseks on aga viimase uuringu kohaselt ametnikule raha või vastuteenet valmis pakkuma tervelt 44% tavakodanikest.

Lugupidamisega,

Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784