"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
25.02.2015

Justiitsministeerium toetab venekeelsete ettevõtjate teadlikkuse tõstmist korruptsioonist

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi toetuse andmiseks venekeelsete ettevõtjate korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste elluviimiseks.

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi toetuse andmiseks venekeelsete ettevõtjate korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste elluviimiseks.

Toetuse määr on 8000 eurot.

Toetust antakse projektidele, mis hõlmavad venekeelsetele ettevõtjatele korruptsioonijuhtumeid käsitlevate koolituste läbiviimist ja infomaterjalide koostamist korruptsiooni vältimiseks ärikeskkonna kohta ning venekeelsele elanikkonnale korruptsioonialase teabe levitamisele suunatud tegevusteks. 

Konkursil venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks võivad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Projekti raames läbiviidavad koolitused ja muud tegevused ning koostatavad materjalid peavad olema sihtrühmadele tasuta.

 
Projekti kestus peab olema üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama hiljemalt selle aasta mais.
 
Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee märgusõnaga „Korruptsiooni ennetus“ hiljemalt 16. märtsiks 2015. Taotluste esitamise täpsemad tingimused on leitavad siit. Toetuse otsustab komisjon, kuhu kuuluvad justiits-, rahandusministeeriumi esindajad.