"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
22.04.2015

Justiitsministeerium toetab venekeelsete ettevõtjate korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium toetab 8000 euroga Eesti kaubandus-tööstuskoja projekti venekeelsete ettevõtjate ja elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks.

Veebrurari lõpus kuulutas justiitsministeerium välja konkursi venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks. Konkursile laekus neli taotlust. Justiitsminister otsustas tuginedes hindamiskomisjoni otsusele rahuldada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja taotluse.

Konkursi tingimusteks oli, et toetust antakse projektidele, mis hõlmavad venekeelsetele ettevõtjatele korruptsioonijuhtumeid käsitlevate koolituste läbiviimist ja infomaterjalide koostamist korruptsiooni vältiva ärikeskkonna kohta ning venekeelsele elanikkonnale korruptsioonialase teabe levitamisele suunatud tegevusteks. Projektiga läbiviidavad koolitused ja muud tegevused ning koostatavad materjalid on sihtrühmadele tasuta. Projekti kestus on üks aasta .

2010. aastal tehtud korruptsiooniuuring näitab, et mitte-eestlaste korruptsiooniteadlikkus on väiksem ja nad taunivad seda vähem. Näiteks nõustuks 47% mitte-eestlastest hüpoteetilises olukorras altkäemaksu andma, eestlaste hulgas oli see arv 28%. Seega on oluline tõsta ka muukeelse elanikkonna teadlikkust korruptsioonis peituvatest ohtudest. Eelmisel aastal andis justiitsministeerium rahalist toetust venekeelsetele ajakirjanikele koolituste korraldamiseks, sellel aastal keskendume ettevõtjatele. Koolitused on üks korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013-2020 tegevustest, mille üheks eesmärgiks on edendada teadlikkust korruptsioonist.