"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
28.02.2014

Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna teadlikkuse tõstmist korruptsioonist

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi toetuse andmiseks venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste elluviimiseks.
Toetuse määr on 8000 eurot.

Konkursil venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks võivad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetust antakse korruptsioonialase teabe levitamisele suunatud tegevusteks. Projekti raames läbiviidavad koolitused ja muud tegevused ning koostatavad materjalid peavad olema sihtrühmadele tasuta.
 
Projekti kestus peab olema üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama hiljemalt selle aasta mais.
 
Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee märgusõnaga „Korruptsiooni ennetus“ hiljemalt 13. märtsiks 2014. Taotluste esitamise täpsemad tingimused on leitavad siit. Toetuse otsustab komisjon, kuhu kuuluvad justiits-, rahandus- ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.