"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
14.05.2014

Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium eraldas MTÜ-le Korruptsioonivaba Eesti 8000 eurot venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks kavandatud tegevusteks.

„MTÜ plaanib saadud toetuse eest levitada korruptsioonialast teavet venekeelse elanikkonna hulgas. Siinjuures on oluline eelkõige venekeelsete ajakirjanike roll, kellele pakutakse uuriva ajakirjanduse alast koolitust ning koostatakse juhendmaterjal huvide konflikti ja korruptsiooni teemal,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. „Samuti plaanitakse välja anda venekeelse uuriva ajakirjanduse auhind ning seda siis edaspidi iga-aastaselt,“ lisas Sööt.

Projekt tuleb viia läbi aasta jooksul ning selle raames läbiviidavad koolitused, muud tegevused ning koostatavad materjalid on sihtrühmadele tasuta.

2013. aasta sügisel kiitis valitsus heaks uue korruptsioonivastase strateegia. Strateegia eesmärk on suurendada otsustusprotsesside läbipaistvust ja muuta inimeste teadlikkust korruptsioonist, et nad oskaksid korruptsiooni paremini ära tunda ning sellele reageerida.

Uus korruptsioonivastane strateegia keskendub senisest enam ka venekeelsele elanikkonnale, millega seoses anti välja toetus venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks.

Korruptsioonivastast poliitikat juhib ja strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium ning strateegiat viivad ellu kõik ministeeriumid ja valitsusasutused. Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013-2020 on leitav korruptsiooniveebist.