"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
04.07.2016

Justiitsministeerium toetab riigi-ja kohalike omavalitsuste osalusega ettevõtete juht-ja kontrollorganite liikmete korruptsiooniteadlikkuse tõstmist

Justiitsministeerium toetab 7000 euroga OÜ Professus projekti riigi ja kohalike omavalitsuste osalusega äriühingute juht- ja kontrollorganite liikmete korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks.

Aprilli lõpus kuulutas justiitsministeerium välja konkursi projekti riigi ja kohalike omavalitsuste osalusega äriühingute juht- ja kontrollorganite liikmete korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks. Konkursile laekus kolm taotlust. Justiitsminister otsustas tuginedes hindamiskomisjoni otsusele rahuldada OÜ Professus taotluse.

Konkursi tingimusteks oli, et toetust antakse projektile, mis hõlmab korruptsioonijuhtumeid käsitlevate koolitusprogrammi väljatöötamist ning juhendmaterjali koostamiseks korruptsioonivältiva ärikeskkonna kohta. Projekti tegevused ning koostatavad materjalid on sihtrühmadele tasuta. Projekti kestus on kuni üks aasta.

Ülemöödunud aastal andis justiitsministeerium rahalist toetust venekeelsetele ajakirjanikele koolituste korraldamiseks, möödunud aastal venekeelsetele ettevõtjatele ning sellel aastal keskendume riigi ja kohalike omavalitsuste osalustega ettevõtetele. Koolitusprogramm on üks korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013-2020 tegevustest, mille üheks eesmärgiks on edendada teadlikkust korruptsioonist.