"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
27.04.2016

Justiitsministeerium toetab korruptsioonivastast ennetust riigi äriühingutes

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada korruptsioonivastaseid ennetustegevusi riigi- ning kohalike omavalitsuste omanduses olevate äriühingute juht- ja kontrollorganite liikmetele. Toetuse suurus on 7000 eurot.

Toetust saab taotleda korruptsioonijuhtumeid käsitlevate koolitusprogrammide väljatöötamiseks ja läbiviimiseks ning juhendmaterjali koostamiseks korruptsioonivältiva ärikeskkonna kohta.

Projektiga seoses läbiviidavad koolitused ja muud tegevused ning koostatavad materjalid peavad olema sihtrühmadele tasuta.

Konkursil võivad osaleda Eestis registreeritud avalik-õiguslikud ning erõiguslikud juriidilised isikud.

Projekti kestus peab olema kuni üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama hiljemalt 2016. aasta augustis.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 20.05.2016 eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee, märgusõnaga „Korruptsiooni ennetus“. Taotluste esitamise täpsemad tingimused on leitavad siit. Toetuse otsustab komisjon, kuhu kuuluvad justiitsministeeriumi esindajad.