"Ükski teadus ei ole immuunne
poliitika- ja korruptsioonipisikule"

Jacob Bronowski
PrintPDF Jaga
25.06.2019

Justiitsministeerium toetab korruptsiooniennetust 6000 euroga

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi 6000 euro suuruse toetuse andmiseks kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja teiste kohaliku tasandi ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud riskihindamise keskkonna edasiarendamiseks.

Korruptsiooniriski hindamise keskkonna eesmärgiks on tõsta kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja teiste kohaliku tasandi ametiisikute teadlikkust korruptsioonist, aidata neil luua korruptsiooni vältiv töökeskkond ning võtta kasutusele korruptsiooniennetuse meetmed.

Toetus antakse KOV korruptsiooniriskide hindamise keskkonna edasiarendamiseks ning peab sisaldama keskkonna kujunduse täiendamist, kasutajatele profiilikonto lehtede loomist ning nende sisu täiendamist, küsimustiku tehnilist ja korruptsiooniriski hindamise tulemuste kuvamise sisulist ja tehniline täiendamist. Keskkond peab tooma välja korruptsiooni riskikohad koos soovitustega nende maandamiseks.

Konkursil võivad osaleda Eestis registreeritud avalik-õiguslikud ning eraõiguslikud juriidilised isikud. Riskihindamise keskkond peab olema sihtrühmadele tasuta.

Projekt peab kestma kuni ühe aasta ja tegevused peavad algama hiljemalt 2019. aasta septembris.

Taotlus konkursil osalemiseks tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressil konkurss@just.ee märgusõnaga „Korruptsiooni ennetus“ hiljemalt 15. juuliks 2019.

Konkuris käskkirja leiab siit.